7,5 år med FrP og Høyre i Justisdepartementet har ført til større avstander mellom folk og politiet. I 2020 var det færre ansatte i politiet i Gudbrandsdalen enn da nærpolitireformen starta. Politiet er enten borte eller har fått redusert bemanning i en rekke lokalsamfunn i vårt distrikt. Av de lensmannskontorene og politistasjonene som overlevde, har Dombås, Lom, Lillehammer, Otta og Vinstra til sammen mista drøyt 30 ansatte gjennom reformen. Når politiet trekker seg lenger unna må brannfolk, ambulansetjenesten, kommunene og frivillige i større grad trå til når det skjer ulykker og alvorlige hendelser.

Det har selvsagt skjedd positive ting i politiet som i alle andre etater de siste årene. Både teknologi, metoder og utstyr fornyes jevnlig. Politiets kompetanse når det gjelder alvorlige saker som overgrep mot barn, kvalitet i etterforskninga og den skarpe beredskapen har blitt hevet. Men, forebygging, hverdagsberedskapen og den daglige kontakten mellom politi og innbyggerne har det blitt mindre av. Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad uttalte nylig, «innse at politiet ikke har kommet nærmere folk».

Vi i Senterpartiet er opptatt av at politiet skal kunne tilby tjenester til folk og ha kort responstid. Mye kriminalitet kan ikke anmeldes på nett, men anmeldelser må leveres fysisk hos politiet. Det gjelder for eksempel saker som svindel, vold, overgrep, trusler, ID-tyveri og datakriminalitet. Hvis folk i Gudbrandsdalen må oppsøke politiet etter kl. 15 er Grønland politistasjon i Oslo eller Trondheim nærmeste åpne politistasjon!

Det er mange svekka tjenester. I 2018 mista lokalbefolkningen på Dombås, Lom og Vinstra sine passkontor. I dag er det bare mulig å få pass på Lillehammer, Fagernes og Otta. For barnefamilier er turen til passkontoret noe som gjerne må gjøres årlig. Når det blir lengre reisevei, må folk ta seg fri fra jobb, ta ungene ut av skole eller barnehage og gjerne bruke en hel dag på å skaffe seg pass.

Gjennom nærpolitireformen har responstiden hatt negativ utvikling på de små stedene i Innlandet politidistrikt. Når vi vet at hvert minutt teller i disse oppdragene er denne utviklingen fullstendig uakseptabel. Brannfolk og ambulansemedarbeidere må i større grad håndtere alvorlige ulykker og voldshendelser uten hjelp fra politiet.

Politijuristene i Innlandet har i flere år varslet om stor utskifting av personell og store arbeidsmengder. Over halvparten av politijuristene har slutta de siste årene og 160 år med erfaring har forsvunnet fra politiet. Senterpartiet vil ha en skikkelig satsing på politijuristene. Uten dem stopper straffesakene opp, folk får satt livene på vent og kriminelle får stor strafferabatt eller slipper straff.

Senterpartiet er glade for hver eneste politiansatte vi har i Gudbrandsdalen. Politiansatte i vår region gjør en enormt viktig jobb og vi er heldige som har dyktige folk både på lensmannskontorene, politistasjoner og i ledelsen i vårt distrikt. Senterpartiet vil ha betydelig flere politifolk i hele landet og ønsker derfor både å øke inntaket på Politihøgskolen og ikke minst ansette flere både politifolk, politijurister, dataingeniører og økonomer som politiet behøver for å møte kriminaliteten. Vi tror på nærhet i hele Norge. Den verdien politiansatte som er bosatt i bygda, tettstedet eller byene har er uvurderlig. Det å kjenne politifolk, ha dem som nabo, trener på fotballaget eller møte dem på butikken skaper nærhet og trygghet for oss alle.

Bengt Fasteraune og Marit K. Strand, stortingsrepr. (Sp), Oppland