Sentrumsparkering under bakken - moderne eller gammeldags sentrumsutvikling?

- Forhåpentligvis vil ikke parkeringsbehovet i sentrum være like stort i årene fremover. Kan et parkeringsanlegg da omformes til for eksempel datasenter eller lager? spør MDGs Monica Rønning.

- Forhåpentligvis vil ikke parkeringsbehovet i sentrum være like stort i årene fremover. Kan et parkeringsanlegg da omformes til for eksempel datasenter eller lager? spør MDGs Monica Rønning.

Av
DEL

Meninger

I GD 7. august kommenterer politisk redaktør at ingen av partiene snakker om sentrumsparkering under bakken i den lokale valgkampen. Hittil har prosjektet handlet om adkomstpunkter til anlegget og hvor de skal ligge.

Tilrettelegging for sentrumsparkering er kanskje ikke det folk flest forbinder med MDG-politikk, men dette prosjektet handler om mye mer enn bare hvor folk skal parkere bilen sin. Det er interessant.

For sentrumsparkering under bakken byr på muligheter til å tenke nytt om sentrumsutvikling. Her kan vi frigjøre areal på bakkenivå til bedre ting enn plassering av biler, til å knytte sentrum nærmere Mjøsa og Strandtorget og til å redusere lokal luftforurensning. Men dersom prosjektet skal bli til noe mer enn et umoderne parkeringsanlegg som fører til mer trafikk i sentrumsområdene, krever det at vi ikke bare tar utgangspunkt i dagens måte folk og gods transporteres på.

Hvordan vil vi at folk og gods skal komme seg til og fra Lillehammer i fremtiden? Kan en for eksempel tenke seg en adkomst ved Strandtorget der bilen kan parkeres under bakkenivå og der folk enkelt kan komme seg både til Strandtorget, Mjøsa og opp til byen ved hjelp av heis eller rulletrapp? Og hva med varetransport? Kan den foregå fra under bakken og opp til sentrum? Slike løsninger er fullt mulige og vil spare noen av de mest belastede kryssene i sentrum for uønsket trafikk, og bidra til å løse utfordringer byen har hatt i årevis, slik som køer og dårlig luftkvalitet.

Flere byer har gjennom smarte løsninger klart å gjenskape sentrumsområder tilrettelagt for menneskelig aktivitet, der uteområdene har blitt mer attraktive. Det må være et av hovedmålene med dette utviklingsprosjektet.

Samfunnsutvikling skjer i et stadig større tempo, og dagens behov er ikke nødvendigvis i samsvar med fremtidige behov. Byggeprosjekt som dette må derfor utvikles med mulighet for fleksibilitet. Forhåpentligvis vil ikke parkeringsbehovet i sentrum være like stort i årene fremover. Kan anlegget da omformes til for eksempel datasenter eller lager?

MDG har vært positive til en utredning av parkering under bakkenivå, men selv om vi anerkjenner at mange trenger bilen, må vi jobbe for at flere trenger bilen mindre i fremtiden. Da må det bli enklere og billigere å reise kollektivt, og det må utvikles smartere måter for frakt av gods både på korte og lengre avstander. I tillegg må det gjennomføres en storstilt satsing på bilpooler og ladestasjoner, slik at folk kan være trygge på at de kommer seg dit de vil med elbil.

Parkering under bakken blir et dyrt prosjekt og vil ikke være klart til bruk på flere år. Skal prosjektet være verdt pengene må vi sørge for at det bidrar til å styrke Lillehammer som en grønn og fremtidsrettet by.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags