Dette er overskrifta i et leserinnlegg i avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD), lørdag 3.oktober. Innlegget er signert Asbjørn Stensrud, senterpartiet. For oss som fortsatt driver aktiv setring og produserer mjølk på utmarks- og fjellbeite er dette søt musikk. Når det i tillegg kommer fra en politikker blir det enda bedre.

I både Oppland Bonde og Småbrukarlag (OBS) og Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS), har vi et utall ganger krevd økonomiske virkemidler for å opprettholde bruken av utmarksbeite generelt, og seterdrifta spesielt. Mjølk og annen matproduksjon på fjellbeite er verdifullt på flere måter. Norske og lokale ressurser utnyttes, produktene er ernæringsmessig verdifulle, sjøl om det ikke foreligger all verden av forskning på området, og kulturlandskapet holdes åpen ved beiting. Det er flere årsaker til at seterdrifta har gått tilbake og Asbjørn Stensrud peker på landbrukspolitikken som den viktigste faktoren. Vi i OBS deler fullt ut denne oppfatningen, og det er viktig med økonomiske tiltak for å få utnyttet beiteressursene i utmarka og fjellet. Det koster å opprettholde hus og driftsapparet på setra i tillegg til bruket ellers. På tross av det mener vi at det er både samfunnsøkonomisk og samfunnsmessig god ressursutnytting, beredskap, og trygg matproduksjon.

Vi registrerer også at Norges Bondelag i sitt nylig avholdte årsmøte, tar sterkt til orde for «å bruke hele landet», i leders tale. Videre sier de i sitt vedtatte næringspolitiske program at «bruken av utmarksbeite må økes. En større norskandel i både mat og fòrproduksjon, og at maten må produseres på en bærekraftig og klimavennlig måte».

NBS har i mange år krevd tiltak i jordbruksavtalen som fremmer nettopp det som Norges Bondelag har vedtatt for sin framtidige landbrukspolitikk. Vi regner nå med at vi i jordbruksavtalen 2021 veldig raskt blir enige om økonomiske tiltak jordbruket skal kreve innfridd, som styrker bruken av norske ressurser i matproduksjonen, særlig gjennom å bruke hele landet. Det vil innbefatte økt utmarksbeiting, styrket kanaliseringspolitikk og en trygg og klimavennlig matproduksjon.

Cecilie Sørli, styremedlem Oppland Bonde og Småbrukarlag