Setervegen skulle settes i stand til 1. august: – Det har vært svært krevende å forholde seg til Nord-Fron kommune

– Vi mottar til stadighet klager fra dem som kjører her, sier Ole Kristian Rudland i Kvam seterveger og sendte brev til kommunen – igjen.