- Si din mening om E6-utbyggingen!

Lillehammer kommune varsler oppstart og høring av planprogram for utbygging av firefelts E6.

Lillehammer kommune varsler oppstart og høring av planprogram for utbygging av firefelts E6.

Har du meninger om utbyggingen av firefelts E6 mellom Roterud (Gjøvik) og Storhove, så bør du benytte anledningen innen 5. september.

DEL

Lillehammer kommune varsler nemlig oppstart og høring av planprogrammet for utbygging av firefelts E6 mellom Roterud (Gjøvik) og Storhove og reguleringsplan for tiltak knyttet til avlastet E6 ved Lillehammer.

Infomøter

Det vil bli informasjonsmøter og åpne kontordager i forbindelse med E6-planene i høringsperioden. Første informasjonsmøte holdes på Vingartun på Vingnes 19. august, hvor hovedfokuset vil E6 fra Vingrom til Storhove. 20. august er det informasjonsmøte ved Vingrom skole, hvor hovedfokuset er E6 fra Roterud (Gjøvik) til Vingrom. Begge informasjonsmøtene holdes på kveldstid.

22. august blir det åpen kontordag ved rådhuset i Lillehammer på dagtid. De som ønsker det, kan gjøre avtale om møte med Asplan Viak AS.

Medvirkningsportal

Nye Veier har utviklet en digital medvirkningsportal i forbindelse med E6-prosjektet: KLIKK HER

Medvirkningsportalen har informasjon om prosjektet, planprogrammet med alle vedlegg, kartløsning med mulighet for å zoome inn og løsning for å gi innspill til planarbeidet.

Medvirkningsportalen kan også finnes ved å klikke seg inn via hjemmesidene til kommunen (Selvbetjening ->høringer) og www.nyeveier.no.

Frist for å sende merknader til varsel om oppstart av planarbeidet og høring er 5. september 2019.

Planprogrammet forventes fastsatt høsten 2019. Planene for tiltakene utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram og fremmes til kommunen som reguleringsforslag.

Høring av reguleringsforslag skal etter planen gjennomføres i starten av 2021, og det vil da bli anledning til å komme med merknader til konkrete løsningsforslag for ny E6 og tiltak på avlastet E6.

Artikkeltags