I sitt utkast til nytt partiprogram foreslår Høyre å tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber. Vi mener det er feil vei å gå for å sikre en trygg og inkluderende idrett, og ber landsmøtet stemme ned forslaget.

I programforslaget for 2021–2025, som skal behandles på landsmøtet i mai, skriver Høyre at idretten er «viktig for medmenneskelig kontakt og inkludering, og må være tilgjengelig for alle». I den påfølgende punktlisten slås det videre fast at partiet vil «sikre idretten som en åpen, trygg og tilgjengelig arena for alle».

Da er det paradoksalt at partiet samtidig foreslår alkoholservering på idrettsarrangementer. Det vil bidra til at idretten blir mindre trygg og mindre tilgjengelig, særlig for de yngste av oss.

Det er heldigvis grunn til å tro at vi i Norge vil slippe den utagerende tribunefylla andre land erfarer, men flere lett berusede voksne vil likevel gjøre flere barn utrygge når de er på kamp eller andre idrettsarrangement. Barn reagerer tidligere på voksnes endrede oppførsel enn hva de voksne selv tror, og da blir tribunene fort mindre familievennlige og trygge for de små. Idrett og rus hører ikke sammen, da kan vi heller ikke åpne opp for mer alkoholservering på idrettsbanen.

Idretten leverer allerede gode opplevelser og god underholdning. 2 000 000 medlemmer gir den organiserte idretten både apparat, produkt og pondus nok til å være motvekt til den kulturen som i økende grad forteller oss at alkohol må være en del av «totalopplevelsen». Høyre bør derfor heller foreslå økte bevilgninger til den organiserte idretten, slik at arrangement, klubber og lag kan driftes uten inntektene fra alkoholsalg.

Dagens ungdom er mer opptatt av helse og gode prestasjoner enn tidligere generasjoner, og holder deres lave alkoholbruk stand kan vi kanskje se en holdningsendring blant fremtidens beslutningstakere hva gjelder alkohol i idretten. Høyre bør støtte opp om den nye, sunne trenden og legge til rette for flere alkoholfrie soner, heller enn å gjøre dem vanskeligere å finne.

Åsmund Kleivenes, prosjektleder for Idrett uten alkohol