Nå er den synlige aktiviteten ved Tretten bru i gang, etter at brua kollapset 15. august 2022.

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Innlandet fylkeskommune skriver på sine nettsider at brua, etter planen, skal stå klar i mai.

«Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt fylkeskommunen dispensasjon til å utføre anleggsarbeid i naturreservatet i og omkring Lågen på Tretten til april. Hensynet til dyrelivet og flomsituasjonen gjør at alt arbeid i elva må være ferdig da.»

– Håper brua skal være klar

Arbeidet på fire av fem fundamenter er nå i gang. Når fundamentene er ferdige kan elementene til den midlertidige monteres sammen.

– Dette arbeidet tar cirka en måned. Vi må gjøre noen tilpasninger av brua, for å få til en god løsning der den skal kobles til den andre fylkesvegen på Tretten-sida. Vi håper at brua skal være klar til trafikk i løpet av mai, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

I tiden fremover vil det bli jobbet på fire av fem fundamenter, to på hver side av Lågen. Det blir arbeid med forskalinger, utgraving i elva der nye fundament skal opp, og støping.

Etter planen skal alt støpearbeidet være ferdig i mars. Deretter skal det rives stillas og fjernes fyllinger i elva.

Venter på godkjenning

Det er til sammen fem fundament som skal holde den midlertidige brua på plass. Brua skal tåle alle kjøretøy og har et eget felt for gående og syklende.

Før jul fikk fylkeskommunen godkjenning fra Vegdirektoratet på fire av de fem fundamentene.

– Vi venter å få godkjenningen også av det femte, sier Klemetrud.

Les også

Dagen da alt ble snudd på hodet: – Helt uvirkelige scener

E6 blir berørt

Trafikken på E6 blir berørt av anleggsarbeidet. E6 blir smalere på grunn av byggeaktiviteten og det er bygget to fartshumper for å holde hastigheten nede. I perioder blir det manuell dirigering av trafikken forbi anleggsområdet, opplyser fylkeskommunen.