Sigrunn Bekkum (50) fikk NAV- jobben 191 søkte på

Sigrunn Bekkum fikk jobben som veileder på ungdomsavdelingen til NAV Lillehammer og Gausdal. – Jeg har blitt kalt en begeistringssmitter, sier hun.