Sikkerheten ved dammer i Norge kontrolleres - slik står det til med Raudalsdammen i Skjåk

Dammer rundt om i landet sjekkes for tilstrekkelig sikkerhet når det kommer til flom og terror. Ved Raudalsdammen i Skjåk vil de gjøre en ny vurdering av sikkerheten i 2020.