Sikret historie i 50 år - tildelt Kongens fortjenstmedalje

Kjell Rudolf Voldheim har helt siden 1970-tallet sikret dokumentasjon om sentrale deler av kulturarven og samfunnsutviklingen i Nord-Gudbrandsdalen. Nå er han tildelt Kongens fortjenstmedalje.