Gå til sidens hovedinnhold

Sindige messendøler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lengst nord i Ringsaker ligger fjellbygda Mesnali, ulik de andre bygdene i Ringsaker, beliggenhet oppunder fjellet. Her har vi klart oss selv i mange hundre år. Forfedre har brutt mark, dyrket jord og klart å overleve. Turisttrafikk har vært og er en viktig næringskilde. Mange gårder har drevet pensjonat sammen med tradisjonell gårdsdrift. I bygda har det gjennom tidene vært flere butikker, pensjonater og andre overnattingssteder. Messendølene skriker ikke høyt, er de arge tar de seg en tur ut på fjellet, ror ut på «Messen», fanger fisk, ut i skogen og henter krefter.

I det siste har mange messendøler vært arge. Mange har gått en ekstra tur. Skolen i bygda er viktig for mange, foreldre og elever spesielt. Skolen er godt vedlikeholdt, har et godt uteområde. Pedagogisk god etter samme modell som Lismarka. Den er en viktig grunn til at mennesker bosetter seg i bygda. Nå er skolen truet igjen. Messendølene har snakket sammen, skrevet kloke brev og har hatt gode samtaler. Hatt tiltro til politikere og innleide konsulenter. Messenlia skole skulle bestå.

Sindige messendøler er arge. Det har vært vanskelig å komme med private initiativ for tomteutvikling i bygda. Kommunen har ensidig satt søkelys på fjellet, på «gullet» der oppe. Utvikling av fjellet, tettere trafikk. Messendølene er glad for utviklingen av fjellet, mange har sin jobb der. De ønsker også utvikling av bygda, der de bor.

I dag har bygda tre større overnattingsbedrifter, flere butikker, kirke, skole, barnehage, brannstasjon, flere virksomheter knyttet til fjellet, lysløype og et svært godt uteområde. Frisk luft har vært bygdas varemerke i mange år. For over 100 år siden ble det opprettet virksomheter for å gi mennesker fra byen frisk luft i Mesnali. Det er fortsatt en bygd i utvikling og med driv.

Det å ha innbyggere i alle aldre er særdeles viktig for næringsdrivende. I Mesnali får ungdom jobb i ung alder, her blir de invitert inn i arbeidslivet og får verdifull erfaring. Bygdas ungdom er viktig for virksomhetene, de sikrer seg arbeidskraft. Etter hvert får flere faste jobber og blir værende.

I det siste er lufta blitt sur. Alt hva messendølene har lagt ned av arbeid blir neglisjert. I kommunen synes bygdene i Nordre lite verdt. Her kan vi snurre lykkehjulet og se hva det havner på ...

For meg virker det rimelig kortsiktig å høre på AP, SV og SP sin pressekonferanse. Spesielt etter å ha hentet inn konsulenter, hatt befaringer og fått høre på innbyggernes innspill. Noe av det viktigste politikere kan gjøre er å ha flere tanker i hodet på en gang. Å høre på den som skriker høyest lønner seg sjelden. Innenfor redningsyrket vil den som skriker høyest bli forbigått, den har lunger i orden og vil overleve. Messendølene har vært sindige lenge, kanskje er toget nå gått? Hva vil skje med Mesnali hvis skolen nå blir lagt ned? Det ble sagt at hus som ble fraflyttet ville fylles igjen. Fylles husene av folk som vil jobbe i regionen, folk som vil ta på seg brannmannsjakka og rykke ut til fjellet ved hjertestans eller brann? Eller blir Mesnali en ny hytteby?

Det foreligger planer på over 100 boligtomter i bygda. Nærmiljøanlegg med skiløype, frisbeegolf og turstier er under planlegging. Ei bygd trenger mennesker, hele året, den trenger å bli sett for det den er og hva den kan bli. Et levende samfunn som sammen med folkevalgte bidrar til en kommune i vekst og utvikling, for det var vel det som var mottoet? Ikke stopp og avvikling ... ...

Thor Kristian Ringsbu, arg messendøl på tur, Mesnali