Onsdag 20. april 2022 omkom en sjåfør i en ulykke på E6 ved Selsverket. En bulldoser lastet på en spesialtransport traff på veg nordover siden på en lastebil med fisk, før den kolliderte med fronten på en annen lastebil som kom bak fiskebilen.

Føreren av den andre lastebilen som ble truffet omkom i ulykken.

I etterkant av ulykken ble det klart at Havarikommisjonen skulle granske ulykken for å kartlegge hendelsesforløpet, identifisere sikkerhetsproblemer og kartlegge medvirkende årsaksfaktorer til ulykken.

– Vanskelig situasjon

Omtrent akkurat ett år etter er rapporten klar. Rapporten viser at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig til at spesialtransporten og vogntoget kunne møtes.

«Trafikantene ble satt i en særdeles vanskelig situasjon og det må etableres flere og bedre barrierer for å forhindre lignende ulykker», er konklusjonen fra Havarikommisjonen.

Spesialtransporten som var på veg nordover hadde dispensasjon til å kjøre ledsaget av en følgebil. Etter at undersøkelser er foretatt, mener Havarikommisjonen at det ikke var mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs vegen. Kommisjonen mener at vegbredden og utnyttelse av den ved det første sammenstøtet med den første bilen, fiskebilen, var en avgjørende faktor for videre hendelsesforløp.

«Føreren av spesialtransporten hadde liten til ingen kontroll over bulldoseren etter første sammenstøt. Hastighetsnivået og tilgjengelig stopplengde for både spesialtransport og lastebil etter første sammenstøt, kombinert med manglende muligheter for unnamanøvrering, førte til at sammenstøtet oppstod og til at føreren av lastebilen omkom.»


Det er Vegvesenet som innvilger transportruten som skal kjøres, mens ansvaret for gjennomføringen av spesialtransporten er tillagt transportøren. I dispensasjonen inkluderes ikke informasjon om utsatte møtestrekninger, og er derfor vanskelig tilgjengelig for sjåføren/transportøren. Havarikommisjonen mener Vegvesenet bør opplyse om utsatte møtestrekninger i dispensasjonene som gis. Dette tilsvarer høydebegrensninger ved underganger og tuneller og vektbegrensninger ved brupasseringer.

Havarikommisjonen har også konkludert med at det er et behov for ytterligere krav til merking og varsling for transporter bredere enn tre meter, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt.

«Dette er kritisk informasjon for møtende trafikanter, spesielt for møtende vogntog som har mindre plass å manøvrere på i eget kjørefelt.»

Fem sikkerhetsråd

Som et resultat av undersøkelsen kommer Statens havarikommisjon med fem anbefalinger i etterkant av dødsulykken.

Kommer med fem sikkerhetsråd

  • Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen, som gir transportørene dispensasjon og ansvaret for å kjøre bredtransport på en gitt rute, tilgjengeliggjør informasjon om veibredder som kan være sikkerhetskritisk for slike transporter.

  • Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen å gjennomgå og styrke krav til merking og synlighet av spesialtransporter over 3,0 m bredde.

  • Statens havarikommisjon tilrår Politidirektoratet å gjennomgå og forbedre politiets system for vurdering av politieskorte ved spesialtransporter som er så brede at de benytter motsatt kjørefelt på deler av sin kjørerute.

  • Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen, i samråd med bransjen av spesialtransportører, å utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av følgebil.

  • Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen, i samråd med bransjen av spesialtransportører, å utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av spesialtransport.