Sjelden og truet plante bremser boligplaner på Biri

Funn av planten marisko legger hinder i vegen for Gjøvik kommunes planer om nytt boligområde.