Sjodalen kan få landets første «Hobbit-landsby»

Eierne av Sjodalen hyttetun og camping i Vågå har planer om å bygge opp en egen hobbit-landsby.