Sju forslag til ny veg i konfliktfylt sak – hundre eiendommer er involvert

Jordskifteretten i Nord-Gudbrandsdal har sendt ut sju forslag til ny atkomstveg til Lordalen på Lesja. Over hundre eiendommer er involvert i saken.