Sjur (19) og Julie (19) er på reise uten penger eller et sted å bo

Av

Slik gikk det da de kom til Lillehammer.