Gå til sidens hovedinnhold

Skal det gå nye 10 år før båt- og miljøkaoset får sin løsning?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter krystallklar ordbruk fra kommunetoppene i Nord-Fron, var det ikke annet å vente enn et klart nei på dette spørsmålet i formannskapsmøtet 29. mars. Det dumme med denne saken, er at det som fortjener fokus er blitt vesentlig nedtonet. I utgangspunktet handler ikke saken om å flytte en grense, men om å få løst et problem.

GD 13. mars billedliggjør saken ved å vise den fantastisk flotte båthavnen som kvamværene har laget i sørenden av Furusjøen. GD nevner riktignok ”båtplass”, men det framgår ikke at det er dette som er hele sakens kjerne. Nordre Furusjøen Vel (NFV) har i 10 år jobbet hardt for å få bygget en tilsvarende båthavn ved Karelen. Dette fordi naturperlen Karelen er blitt et forferdelig skue, et rotehøl og et båtkaos man skulle tro ikke var mulig. 30-40 båter og kanoer har landligge over hele Karelen-området og forteller enhver at her gjelder ikke estetiske standarder og krav. Noen kaller det en miljømessig katastrofe. Andre kaller det komplett mangel på anstendig forvaltning, ja, neglisjering av en naturperle.

Dette er bakgrunnen for NFVs iherdige forsøk på å få ryddet i rotet. NFV har over mange år gått flerfoldige runder med grunneieren, Luseby Sameie, som gang på gang har vendt tommelen ned. NFV har søkt advokathjelp ved to anledninger, men heller ikke det har ført fram. Tidligere ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, tok for mange år siden velvilligst kontakt med sin partikollega Støstad om saken, men ingenting skjedde. Meg bekjent viet ikke ordføreren i Nord-Fron saken nevneverdig interesse.

Kommunedirektør Sandbu sin uttalelse i GD 24. mars illustrerer med all tydelighet hvorfor saken er fastlåst og hvorfor NFVs handlemåte blir som den blir. Han sier at det i kommuneplanens arealdel er lagt opp til båtplass, men at ”videre initiativ må komme fra de interesserte og grunneierne”. Javel, men hva gjør man når grunneierne avviser ethvert initiativ – og Nord-Frons administrasjon og politiske ledelse ikke spiller på lag? Da er det at NFV ”løfter” saken og at kommunegrensa blir et tema.

Det er ikke riktig det GD skriver, at det ”aktuelle området har historisk sett tilhørt Kvam”. Et kart fra 1910 viser en grensedragning der Karelen tilhører Sel. NFVs ønske er altså ikke mer kontroversielt enn at grensa flyttes tilbake til der den engang gikk. Det er ikke noe urimelig ønske heller da området hører mer naturlig til Sel enn til Nord-Fron; veiforbindelsen til Otta er en ting, ellers er det primært innbyggerne i Sel som bruker området.

Med litt vilje til samarbeid hadde båtplasser ved Karelen blitt en vinn-vinn-situasjon der Nord-Fron ikke hadde behøvd ”å gi fra seg en meter” slik ordfører Støstad uttrykte seg. Nord-Fron måtte nødvendigvis akseptere at det på kommunens grunn ble bygget en båthavn der kanskje 99% av dens brukere var selværer, men den ville fått ryddet opp i et uaksetabelt båtkaos og samtidig slippe kritikken om skjødesløs forvaltning. Hva gjelder finansiering ville man ganske sikkert ha funnet fram til løsninger som ikke ville påføre hverken grunneiere eller kommunen nevneverdige utgifter.

Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men jeg aner et snev av gammel bygderivalisering i denne saken. Det er synd. Dessverre kan det for øyeblikket se ut til at det med Nord-Frons beslutning kan gå nye 10 år før båt- og miljøkaoset ved Karelen kan finne en løsning – med mindre Statsforvalterens miljøkrigere kan få røsket opp i fastlåste holdninger.

Bjørn Winther Josten, Oslo, hytteeier ved Furusjøen