Oppgavene til driftsentreprenørene er blant annet å brøyte og strø om vinteren og gjennomføre kantklipp, renhold av vegene og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren.

– Oppgavene driftsentreprenørene gjennomfører er viktige for å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesvegene, forteller Sjur strand, fungerende leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Det er Stian Brenden AS som fra 1. september skal drifte fylkesvegene i Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Vegene som fra 1. september får nye entreprenører, har frem til nå blitt driftet gjennom felles kontrakter med Statens vegvesen hvor entreprenøren har driftet både riks- og fylkesveger.

Fra 1. september vil riks- og fylkesvegene driftes i separate kontrakter i disse geografiske områdene.

– Fylkesvegene vil driftes etter samme standard som tidligere, og trafikantene vil ikke merke at nye entreprenører har tatt over driften av fylkesvegene, sier Strand.

Fylkeskommunens entreprenører gjennomfører jevnlige inspeksjoner av fylkesvegene, men det er likevel fint med innspill fra trafikantene om forhold på vegnettet, heter det fra Fylkeskommunen.

Trafikantene kan si fra om forhold veg vegnettet på flere måter.

Trafikantene kan melde inn forhold på riks- og fylkesveger til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Dette telefonnummeret er døgnbemannet.

For fylkesveger i Innlandet har i tillegg entreprenørene opprettet egne publikumsnummer.