Gå til sidens hovedinnhold

Skal flere på bygda bytte ut diesel og bensin med el, må lademulighetene bli bedre

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


2020 var nok et rekordår for salg av elbiler. I fjor var mer enn annenhver nye bil i Norge en elbil. Også innbyggerne i Gudbrandsdalen har latt seg friste. Volkswagens nye elbil ble den mest solgte bilen i Lillehammer og Gudbrandsdalen i 2020.Likevel er elbilandelen her litt lavere enn ellers i landet.

Regjeringa har som mål at alle nye biler være nullutslippsbiler i 2025. For at bilførere, som bor andre steder enn i byene skal bidra med å oppfylle målet, må regjeringen sørge for at det er praktisk mulig å kjøre elbil.

Nok ladestasjoner er et viktig grep. En undersøkelse NAF har gjennomført, viser at nesten halvparten av bilistene som ikke vil ha elbil oppgir manglende mulighet for å hurtiglade som en årsak. I helger og ferier ser vi køer ved ladestasjonene i dalen. Bare synet kan få mange til å la elbil bli med tanken. Når avstandene er lange og kulda setter inn, trenger bilistene sikkerhet for at bilen ikke stanser halvveis.

En ladestrategi som sikrer utbygging også i distriktene må på plass

Klimameldingen som regjeringen presenterte forrige uke, inneholder blant annet krav om at alle nye bygg skal ha ladestasjoner. Den inneholder også krav om at alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022.

Om fire år kan det være én million elbiler på norske veier. Utbyggingen av ladestasjoner må stå i forhold til dette. Hittil har utbyggingen vært opp til private utbyggere. Når lønnsomhet påvirker hvor det bygges ladestasjon, blir bilistene i distriktene taperne. Og i neste omgang, taper miljøet.

Dersom regjeringa mener alvor med at alle nye biler om fire år skal være elbiler, må de samtidig ta styringen over utviklingen av ladestasjonene. En nasjonal ladestrategi som sikrer tilstrekkelig utbygging også i distriktene, må på plass.