Skal hindre at dette skjer igjen

Miljømyndighetene gir grønt lys for å fjerne grus fra sideelever til Lågen for å hindre flomskader, selv om det er et ugunstig tidspunkt for fisken.