Skal kutte 12,5 millioner i oppvekst, utdanning og kultur på Lillehammer: – Vi føler motløshet

12,5 millioner skal kuttes fra budsjettet i sektor for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. Barnevern, grunnskole, barnehager, kulturskole, skolehelsetjeneste, NAV og PPT-tjenesten rammes alle av nedskjæringene.