I uke 25 starter Innlandet fylkeskommune arbeidene med å ruste opp delstrekninger på fylkesveg 2620 i Sel og fylkesveg 2660 i Lesja.

I en pressemelding skriver fylkeskommunen at de har satt av rundt 16 millioner kroner til tiltakene.

– Arbeidet skal i utgangspunktet ikke medføre at vegene må stenges, skriver fylkeskommunen.

På Vågårustvegen, fylkesveg 2620 i Sel, skal det utbedres et åarti vest for Selsvatnet.

På fylkesvegen i Lesja er det strekningen mellom Brustugu og Prestgardsbrue som skal rustes opp.

Det skal gjøres en punktvis masseutskifting av partiene med dårligst bæreevne. Altså blir det ikke utbedring av hele vegstrekningen, men de punktene som er dårligst blir utbedret.

– Tiltakene vil øke bæreevnen på dårlige strekninger og forlenge vegens levetid. Vi skal i tillegg også skifte ut en del ødelagte stikkrenner, sier byggeleder Lene Baastad i Innlandet fylkeskommune i pressemeldingen.

Stian Brenden Maskinservice skal utføre arbeidene for fylkeskommunen. Anleggsarbeidet skal være ferdig i oktober.

– Mens anleggsarbeidet pågår, vil det bli noe redusert fremkommelighet. Vi håper at trafikantene viser hensyn til anleggsarbeiderne og beregner noe ekstra tid, sier Baastad.

Vegen kan bli nattestengt enkelte netter som følge av stikkrenneskifting.

– Dette vi da bli varslet og omkjøring vi bli skiltet, opplyser fylkeskommunen.