Mange mener det har vært bygd for mye stygt i byen vår de siste åra, både for høyt, for firkanta og for mørke bygninger. Etter retningslinjene skal det tas hensyn til «strøkets karakter». Det stemmer vel ikke helt med virkeligheten overalt?

Til høsten er muligheten for å sette ned foten og stanse fortsettelse av denne politikken, da er det valg!

Hanna Røberg, kommunestyrerepr., Rødt Lillehammer