Gå til sidens hovedinnhold

Skivebom fra Holberg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ulf Holberg angriper (GD.no 3.4.21) LO Innlandets innlegg om sosial boligbygging (GD.no 29.03.21) med påstander at den sosiale boligpolitikken har forsvunnet i Lillehammer, med LO Innlandet sin stilltiende støtte. Holberg beskriver LO Innlandet som en «stilltiende puddel uten nærmest å bjeffe», og at dette nesten er utrolig, men mest pinlig.

Det som er utrolig og litt pinlig for Holberg, er at hans innlegg underbygger mange av LO Innlandets synspunkter på hvorfor det er behov for å gjenreise den sosiale boligpolitikken her til lands.

LO Innlandet styrer ikke den sosiale boligbyggingen i noen av Innlandets kommuner, men vi ønsker å endre rådende politikk, så flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Den statlige Husbanken er det politiske grepet som i Norges historie har gitt mange mulighet til dette.

At lokalpolitikere er medlem i et av LOs forbund, på linje med 985 000 andre mennesker i Norge, betyr ikke at disse er ansvarlige for at den sosiale boligpolitikken i Norge har fått svekket status de siste 20 til 30 årene, og at markedskreftene har drevet opp prisene i alt for stor grad.

Holberg påstår videre at LO Innlandet sitt innlegg påpeker de negative sidene ved den blå regjeringens politikk. Han om det. Å sette sosial boligbygging på den politiske dagsorden, vil synliggjøre hvilken politikk de ulike partiene har, og om flere vil få mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, eller ikke. I dag er dette spørsmålet nærmest fraværende i den politiske debatten. Det må vi gjøre noe med.

Fortetting i seg selv skaper ikke økende boligpriser. Det er det andre mekanismer som bidrar til. Derfor tar LO Innlandet til orde for at flere kommuner bør ha offentlige tomte- og utbyggingsselskaper. Da blir det ikke bare markedskreftene og private utbyggere, som regulerer prisene. LO Innlandet har også forslag til hva som kan gjøres for å motvirke at samtlige nye leiligheter går til de som betaler mest.

Det synes som om Holberg i sitt innlegg brøler som en utstoppet tiger, og kommer med påstander for å svekke posisjonen i Lillehammer, heller enn å komme med løsninger for hva fellesskapet og de politiske partiene må gjøre for å løse de vanskelighetene mange opplever i dagens boligmarked.

Den sosiale boligpolitikken som forsvant - med LO sin stilltiende støtte

Sett sosial boligbygging på den politiske dagsordenen