Skjøt villrein i tamreinflokken – Lom kommune tok inntektene

På nytt har det vært sammenblanding av villrein og tamrein på Lomseggen. En villrein måtte avlives.