Torsdag pågår etterslukkingsarbeidet fremdeles i området, og i løpet av dagen vil brannvesenet gjøre en vurdering på om de vil la noen slanger være igjen utover torsdagskvelden og natta.

– Vi skal jobbe hardt gjennom dagen for å grave oss ned og få slukket temperaturen i bakken. Været vil være avgjørende i dag, og klarer vi oss uten vind er det positivt, sier Nilstad.

Da han reiste ned igjen fra brannområdet på Tolstadåsen klokken 02.00 natt til torsdag, hadde de kontroll på brannen som startet onsdag kveld. Sju personer fra sivilforsvaret har i natt drevet etterslukking på stedet.

– Nå er det ti mann fra sivilforsvaret i Lom her, og brannvesenet er her med ti mann, sier Nilstad til GD klokken 10 torsdag.

Han uttrykker stor takknemlighet for den innsatsen mannskapene har gjort og berømmer også de frivillige som stilte opp.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med innsatsen fra sivilforsvaret, brannvesenet og ikke minst de frivillige som har stilt opp med utstyr, vann og lokalkunnskap. Vi var helt avhengige av hjelpen, sier redningssjefen.

– Nevnes må også den viktige betydningen beredskapen til brannhelikoptrene har. De har en betydelig slokkekraft og har vært viktige for slokkearbeidet, sier Nilstad.

Det er omtrent fem dekar (5.000 kvm) med skog som er brent ned, i tillegg til lyng og lignende.

Slik utviklet brannen seg

Brannen ble meldt klokken 17.30 onsdag ettermiddag. Brannmannskaper tok seg fram til stedet i til dels ulendt terreng og slokkingen startet klokken 19.10 onsdag kveld.

– Vi har lyktes i å dra brannslanger fra to retninger og får nå vannforsyning både fra tankbiler og naturlig vannkilde, opplyste brannsjef Nilstad.

Brannvesenet opplyste til GD klokken 18.40 at en strekning på om lag 250 meter under høyspentlinjen var rammet av brannen.

Det var mobilisert brannmannskaper både fra Otta og Vågå. Tre tankbiler ble tatt i bruk.

Klokken 19.40 er 15 brannmenn i arbeid på stedet. I tillegg er det sju-åtte frivillige sivile som er med og hjelper til. Det er også personell fra kraftselskapet Eidefoss som bistår. To sivilforsvarsgrupper på til sammen 17 personer er på vei, fra henholdsvis Otta og Lom.

Brannstedet ligger ulendt til og det tok noe tid før brannvesenet fikk avklart om det faktisk var snakk om brann.

Brannobservasjonsflyet som jevnlig er på vingene over Hedmark og Oppland på speiding etter brann, kom over området og kunne fastslå at det var snakk om en skogbrann.

Det er mulig å ta seg fram med brannbil fram til 400 meter, fra brannstedet. Det tok en god stund før brannmannskapene fikk kontroll over brannen.

Kontroll over brannen klokken 20.30

– Vi har greid å begrense spredningen av skogbrannen. Vi har lagt ut mange hundre meter med vannslanger og har stoppet det vi kan kalle sideveis spredning av brannen. Brannmannskapene hadde fått spredningskontroll klokken 20.30. Nå er det brannfronten som er den store utfordringen men siden klokken 20.45 har brannhelikoptrene vært i aksjon, sier brann- og redningssjef Tom Arne Nilstad på telefon til GD klokken 21.00.

Det ene brannhelikopteret kom fra Førde mens det andre er hentet inn fra Trondheim. De to helikoptrene hentet slokkingsvatn fra Svarttjønne.

Tidligere på kvelden spredte brannfronten seg med vinden i nordøstlig retning.

– Denne vinden har avtatt og det er en vesentlig medvirkende årsak til at vi nå har kontroll på brannen, sa Nilstad.

Frivillige tømmerhoggere

Brannsjef Nilstad anslår at om lag tre mål med stor tømmerskog er rammet av brannen. Risikoen for trefall over brannmannskaper i aksjon er til stede.

– Det er god grunn å berømme om lag ti sivile frivillige som har stilt opp og gjort en stor jobb med motorsagfelling av trær som var truet av brannen, sier Nilstad.

Trefellingene har vært med å avgrense brannområdet og gjort det tryggere for brannmannskapene å utføre slokkingsjobben.

Det var ingen bygninger i området som kunne trues av brannen.

Les også: Gjøvikbanen stengt på grunn av skogbrann

De oppdaget brannen

Stein Roger Svelstad var en del av et turfølge som trolig var de første som oppdaget brannen og som deretter fikk ringt inn til 110-sentralen og slått alarm.

– Vi var på tur til fjells langt unna brannområdet, på andre siden av Gudbrandsdalen, nærmere bestemt i Høvringen-området da vi ble oppmerksomme på røyken på Tollstadåsen, forteller Stein Roger Svelstad på telefon til GD.

Fotografiet av røyken er tatt fra et utsiktspunkt som heter Kluftothaugen, som ligger like utenfor Putten seter på Høvringen.

Fra utsiktspunktet til brannstedet er det i underkant av en mil i luftlinje.

– I området er det ganske kraftig vind i nordvestlig retning og vi ser at røyken ikke stiger rett til værs, forteller Svelstad.

Han utelukker ikke at tordenvær og lynnedslag kan ha utløst brannen som startet i kraftlinjen.

– I alle fall har vi fått melding om at det har vært strømbrudd på Sel og det kan ha med lynnedslag å gjøre.

Med selvsyn registrerer turfølget at det onsdag kveld er tordenvær lenger inn i Rondane.