Gå til sidens hovedinnhold

Skogbruk har stor samfunnsmessig betydning

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Skogbruk skaper arbeidsplasser og verdier og bidrar gjennom dette grunnlag for bosetning. Ved at ressursen befinner seg i distriktene, skapes det derfor næringsgrunnlag også i distrikter med liten industri og annen verdiskaping.

Skogen spiller også en sentral rolle i det grønne skiftet ved at vårt råstoff kan erstatte ikke bærekraftige råstoff som stål, betong og kull.

Det er på denne bakgrunn at NORSKOG mener at landet best tjent med at det utøves et bærekraftig skogbruk og at man begrenser fredningen til det som er nødvendig for å sikre biologisk mangfold og annet.

I GD 24. januar hyller Gjermund Andersen skogvernet og sier at fredning av skog gir skogeier en mulighet til å få en «gullkantet kompensasjon» for å ta skogareal ut av produksjon. Han skriver også at fredning «alltid vil være mer lønnsomt» enn inntektene fra skogen.

NORSKOG ønsker å begrense fredning til det som kan dokumenteres som nødvendig i stedet for å vedta et mål om 10 % skogvern etter «tenk på et tall»-prinsippet, som Stortinget gjorde for litt tid tilbake. Men forutsatt at prosessene er fullt ut frivillige, mener NORSKOG at det er samfunnsmessig smart å jobbe frem mot dette målet gjennom prosjektet Frivillig Vern av skog.

Men det er interessant å lese at Gjermund Andersen nå har blitt skogøkonom og kan uttale seg om at erstatningene ved ordningen er ekstremt gode. Vi som jobber med dette til daglig, har helt andre og mer nyanserte syn på dette. Det som er korrekt, er at det finnes mange inngåtte avtaler om frivillig vern som totalt sett har gitt grunneierne gode løsninger med erstatninger som er fornuftige. Men det er også en realitet at mange arealtyper gir svært lav erstatning og at man aldri får kompensert for annen mulig arealbruk enn tømmerproduksjon.

Det som er positivt med Andersens innlegg, er at han underbygger en ordning som også NORSKOG mener er bra. Men å påstå at de beregningsprinsippene som er etablert rundt ordningen er ekstremt bra, er en sannhet med store modifikasjoner.

Skogeiere planter og steller skogen sin fordi man ønsker å skape verdier for etterkommere og for samfunnet. Det å reklamere for frivillig vern med at man «kan slippe å plante», er en lite respektfull måte å omtale skogens bidrag til det grønne skiftet på.

Les også: Har du verneverdig skog, vil vern alltid være mer lønnsomt enn hogst