Årsaken er at det er forbudt å drive med arbeid i skogen i store områder på Østlandet og Sørlandet, på grunn av den overhengende faren for skogbrann, melder NRK.

Samtidig oppfatter Nav ikke situasjonen som så kritisk at de vil gi unntak for arbeidsgivere til å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Et slikt fritak kan ifølge loven gis på grunn av naturfenomener.