Skogeieren plantet 7.000 grantrær. Så kom geitene.

Grunneierne lurer på hvem som tar regningen etter at en geiteflokk har spist og skadet 93 prosent av granplantene i et hogstfelt på Sør-Fron.