Gå til sidens hovedinnhold

Skogfusjon: Hold blikket på ballen!

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hold blikket på ballen! – ha fokus på resultatet, styrk skogeiersamvirke! Fusjonsprosessen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog er på vei inn i to avgjørende uker hvor medlemmene i skogeierlaga skal bestemme seg for eller mot fusjon.

 I ledere og artikler i Gudbrandsdølen Dagningen har kritikken som er blitt reist dreid seg om prosessen og i mindre grad på selve forhandlingsresultatet en skal stemme over. En fusjon mellom to selskaper er en krevende prosess. De involverte partene opplever i ulik grad usikkerhet. Mange spørsmål forblir ubesvarte og frustrasjonen brer seg. Situasjonen vanskeliggjøres i tillegg av at en ekstern part, Konkurransetilsynet kan endre eller stanse hele prosessen. Samtidig med en indre uro presser konkurrentene på. Viken Skog SA som allerede er inne i vår region, kjemper nå også om tømmermarkedet direkte.

Uroen blir ikke mindre av at Erik Dahl og Hans Rindal sår tvil om fusjon er riktig. De mener at fusjonsrisikoen kan være større enn gevinstene ved å slå sammen Glommen og Mjøsen.

I et landskap med tvil og i all hovedsak kritikk av prosessen er det viktig at vi ikke glemmer resultatet som forhandlingsutvalget har enes om og hva det betyr for oss som er medlemmer av Mjøsen Skog.

Den økonomiske gevinsten er klar. Avvirkningsavgiften på 6,70 kr/kbm bli borte. Videre oppnår Glommen i snitt 30 kr/kbm høyere pris for sitt virke enn Mjøsen. Dette vil også komme oss i Mjøsen til gode. Det kalkuleres med å spare 14 MNOK årlig i administrasjonskostnader. Fusjonen forventes å ha en engangskostnad på samme beløp, men besparelsen er årlig.

Glommen utbetaler utbytte fra Moelven som etterbetaling på tømmer. De eier en betydelig større andel i Moelven enn Mjøsen, også om vi ser på eierskap i forhold til omsatt tømmer for medlemmene. Dette betyr at når Moelven konsernet utbetaler utbytte vil vi som er skogeiere i Mjøsen få en større andel enn om vi ikke fusjonerer. Med basis i 2018 resultatet i Moelven får skogeieren i Glommen 18 kr/kbm i etterbetaling mens om vi i Mjøsen hadde fulgt samme praksis ville fått ca. 10 kr/kbm. I et fusjonert selskap vil Mjøsen medlemmene få en større andel enn i dag. Utover disse beløpene vet vi at det er betydelig penger å spare på en mer optimal tømmerstrøm. Det er ikke rasjonelt å kjøre sagtømmer fra Halden til Fåvang sag, når Fåvang kunne fått mer lokalt tømmer.

I tillegg til de direkte økonomiske fordelene vil et stort selskap med langsiktige avtaler være mindre utsatt for å bli en marginalleverandør for industrien. Sammen vil vi være en betydelig aktør som industrien må ta hensyn til i perioder der tilbudet er større enn etterspørselen. Sikkerhet for leveranser er meget viktig for oss som skogeiere.

Et større samvirke vil bidra til å effektivisere verdikjeden og kan på den måten betale mer for tømmeret. Samlet vil et fusjonert selskap ha større muskler til å drive næringspolitikk. Skogbruket må i årene som kommer optimere volumproduksjonen for å skape overskudd for eier og bidra til å binde klimagasser, samtidig må vi bli mer aktive til å ivareta biologisk mangfold. Optimal arealforvaltning der vi med vår felles kunnskap skal balansere mange ulike interesser.

Utgangspunktet for Biri-oppropet 2015 var å fusjonere hele skogeiersamvirke for å kunne spille en større rolle i å reise ny norsk industri. Et fusjonert Mjøsen – Glommen er et skritt på denne veien, både i forhold til industrireising og et samlet skogeiersamvirke. Min oppfordring til medlemmer som nå skal gi sin stemme for eller mot fusjon: hold fokuset på ballen det vil si resultatet. Ikke la kritikken mot prosessen overskygge det viktige vi kan oppnå sammen. Jeg er overbevist om at fusjonsrisikoen er mindre enn de gevinstene vi vil realisere i fremtiden- når fusjonen er gjennomført.