Slik kan nye Otta skole bli

Endelige tegninger foreligger ennå ikke, men slik kan formen og plasseringen av nye Otta skole bli i sentrum av Otta.