To av ti mener de er blitt sextrakassert på NTNU

18 prosent av studentene i Gjøvik sier de har opplevd seksuell trakassering. Det utgjør om lag 800 personer, men få om noen har varslet.