Arne Brimi har rett når han hevder det er «helt tullete» at norddalsregionen ikke skal ha utdanningstilbud innen kokkefag og reiseliv. Ordfører Rune Støstad (Ap) i Nord-Fron har like rett, når han mener det er dramatisk dersom lave søkertall fører til at det kuttes i helsefagutdanningen.

Mandag vedtar Innlandet fylkeskommune hvilke utdanningstilbud som skal settes i gang fra høsten. Ute i distriktene skaper mindre årskull utfordringer. Knapt noe er enklere å beregne enn antall søkere til de videregående skolene, fordi kullene som skal fylle klasserommene i mange år framover allerede er født. Kullene blir mindre. De statlige rammeoverføringene til fylkeskommunen går samme veg, dersom kriteriene for disse overføringene endres.

Det er vanskeligere å forutse hvilke utdannningsvalg de unge vil gjøre. Det er derfor viktig å sørge for at regionen har et utdanningstilbud tilpasset morgendagens arbeidskraftbehov. I Gudbrandsdalen må det bety videreført utdanning innen kokkefag og reiseliv, og det må også bety utdanning innen helsefag.

De må vise at utdanningen ender i arbeid det går an å leve av

Innlandet fylkeskommune er både skoleeier og regional utviklingsaktør. Det må innebære et ansvar for mer enn skoledrift. Fylkeskommunen må også kjenne et ansvar for å motivere elever på veg over fra ungdomsskolen til videregående til å gjøre riktige utdanningsvalg.

Arne Brimi vil gjerne snakke med fylkeskommunen om hvordan de kan bli mer attraktive. Det er åpenbart behov for et tettere samspill mellom den regionale utviklingsaktøren og regional næringsliv på dette feltet. Det er også tid for regionalt reiseliv å vise de unge hvorfor dette bør være et godt utdanningsvalg.

Det samme gjelder kommunene. Rune Støstad og andre må vise de unge at helsefagutdanningen ender i arbeid det går an å leve av, og som er til å leve med.