I 2011 ble det vedtatt at Sør-Fron skulle bygge ny barneskole på Midtbygda og legge ned Lia og Harpefoss. Det falt noen så tungt for brystet at Bygdalista (BL) ble etablert. Den besto for det aller meste av folk fra Harpefoss og gjør det fortsatt. Noen i AP var også sterke motstandere av å bygge ut på Midtbygda. Utbyggingen ble etter valget stoppet av BL og SP. Noen i AP var enige.

I 2021 etter igjen å ha utredet alternativene Midtbygda, Harpefoss, samt Flatmoen – som opprinnelig i 2021 ikke var sett på som et alternativ- skulle saken avgjøres i kommunestyret nå i mars. Innstillingen fra adm. og formannskapet var å flytte barneskolen til ungdomsskolen på Harpefoss. Motstanden mot dette fra bygda og innbyggere med ungdommen var stor. Såpass stor at det antakelig ble et problem for en del politikere.

I påfølgende kommunestyremøte tar så representant Arne Bredeveien fra opposisjonen og AP umiddelbart ordet og sier at han som enkeltrepresentant nå har hatt samtaler med Nord Frons ordfører, spurt om de kunne slå sammen ungdomsskolene- og signalisert at skolen kunne legges til Vinstra. Overraskelsen var stor blant de andre representantene og administrasjonen, da det ett år tidligere ble vedtatt av et enstemmig og samme kommunestyre at en evt. sammenslåing av ungdomsskolene skulle og måtte legges til Sør-Fron. Forslaget den gang var Arne Bredeveien sitt og det ble tatt formell kontakt med Nord-Fron fra Sør-Fron kommune. Nord-Fron sa den gang tvert nei til lokalisering på Sør-Fron. Dermed strandet saken.

I utgreiingen nå var ikke en nedlegging/flytting av Ungdomsskolen med som alternativ.

Ordfører Ole Muriteigen fra SP ble antakelig tatt på senga i kommunestyremøtet, men unnlot å påpeke det åpenbare: Det uryddige i at en enkeltrepresentant tar kontakt med ordføreren på Nord-Fron, går imot sitt eget og enstemmige kommunestyrevedtak og egenhendig signaliserer at kommunen han er folkevalgt for kan gi bort ungdomsskolen sin til nabokommunen. Muriteigen var til tross for overraskelsen enig med sistnevnte taler – og plutselig var det flertall i kommunestyret for noe som

1. ikke var et alternativ.
2. de hadde vedtatt å være imot.
3. ble kastet inn fem på tolv i en lang prosess der innbyggerne hadde gitt høringsuttalelser til, i en stor og viktig sak på gitte alternativer og premisser- som nå altså ble brutt.

Dette er urent demokratisk trav og etter å ha delvis spilt ut sin egen kommune, skal Sør-Fron nå evt. forhandle med Nord-Fron.

Det koster å etablere skole på Nord-Fron også, og Sør-Fron må da evt. være med å betale for skolen på Nord-Fron med bygging og drift.

Skolesaken på Sør-Fron fremstår som en delvis skinnprosess der målet i stor grad er satt først-utbygging på Harpefoss – og argumentene og arbeidsmåtene plukkes og justeres tilsvarende. Spørsmålene alle må stille seg er om dette i sum gagner Sør-Fron og om hva som er argumentene etter hvert for å bosette seg på Sør-Fron der bla noe så viktig som en skole flyttes ut av kommunen? Blir det tiltrekningskraft av slikt? Antakelig ikke – noe som er veldig synd i en kommune med mange kvaliteter- og som har mange skikkelige folkevalgte.


Morten Nordby, Lillehammer/Hundorp