Styreleder Marit Tordhol og styret i Oppland bygdekvinnelag har i GD utfordret partier og kandidater om å sørge for at elever i grunnskolen og videregående skoler i Oppland blir servert et daglig måltid.

GD har fulgt opp dette redaksjonelt, og konstaterer at saken ser ut til å komme på plass for videregående skoler. GD skriver videre at et godt måltid mat gir grunnlag for læring, det gir grunnlag for likestilling blant elevene og er tiltak som utjevner forskjeller. Det er vi enig i. Argumentasjonen for å innføre gratis skolemat bør være så velkjent at vi ikke skal bruke spalteplass for å gjenta den.

Kjersti Stenseng skriver i ett innlegg på gd.no at velgerne bør merke seg at Ap prioriterer velferd, mens Høyre prioriterer skattekutt. Vel, det er ingen overraskelse at vi er meget uenige i en slik uttalelse.

Lillehammer Høyre vil at skolene i Lillehammer skal kunne måle seg med det beste i Norge. Derfor har vi et sterkt fokus på kvalitet og innhold. Det er det viktigste. Men, i Lillehammer Høyres valgprogram for 2019 – 2023 heter det også: «Foreslå utredning om «heldagsskole» og gratis måltid i løpet av skoledagen for elever på alle alderstrinn, som grunnlag for senere vurdering og eventuelt vedtak om innføring».

Når vi er litt forsiktige med formuleringen i programmet er det fordi vi må ha et kunnskapsgrunnlag før vi beslutter i kommunestyret, både om kostnader, organisering og praktiske konsekvenser. Men det skal ikke herske tvil om at Høyre i Lillehammer ønsker og vil arbeide for innføring av gratis måltid i grunnskolen.

Så en annen sak fra programmet, «heldagsskole».

Høyre ønsker utredet innføring av heldagsskole i Lillehammer. Vi tenker oss en modell på linje med det som er opplegget ved NTG-U, altså ungdomskolen ved NTG-Lillehammer. Der har elevene skoledag fra 0800 om morgenen, til ca 1600 på ettermiddagen. I denne tiden ligger det 90 minutter fysisk aktivitet og lekser/hjemmearbeid med veiledning av lærer.

Vi vet ikke hva opplegget vil koste, hvilke personellmessige og praktiske konsekvenser det vil ha. Det er det vi ønsker utredet. Vi har nemlig store ambisjoner på vegne av Lillehammerskolen.

Høyre vil etter valget i september foreslå disse utredningene uavhengig av utfallet av valget og hvem som kommer i «posisjon».