Gå til sidens hovedinnhold

Skolene må ha helserådgivere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


«Alle elever i den videregående skolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring» heter det i Opplæringslovens § 9a-1. Dette innebærer at det må gjøres et godt stykke forebyggende arbeid på skolen.

Elevtjenesten er gull verdt i så måte, selvsagt i nært samarbeid med lærere og andre viktige yrkesgrupper på skolen. Vi er alle enige om at både yrkes- og utdanningsveiledning og sosialpedagogisk veiledning er viktig. Men vi må ikke glemme veiledning og støtte knyttet til elevenes helse, for skolen er nemlig en viktig arena for å fremme god psykisk helse. SV mener at vi trenger helserådgivere i skolen.

Det er bare er 10 % av helsearbeidet som faktisk skjer i helsevesenet. Når alle barn og unge er i skolen, sier det seg selv av skolen er et viktig sted for helsefremmende arbeid. Et nært og tett samarbeid mellom lærer og helserådgiver vil være bra. Da kan læreren få tid til å være nettopp lærer, samtidig som læreren i samhandling med helserådgiver kan følge opp og gi støtte til elever som trenger det.

Over tid har selvrapporterte psykiske helseplager økt over tid blant ungdom. Størst har økningen vært blant jenter, unge med norskfødte foreldre og blant unge med middels eller gode karakterer. Vi står midt i en pandemi hvor den norske befolkning rapporterer om økt ensomhet, flere psykiske utfordringer og høyere forekomst av depresjon. Et forslag om å kutte helserådgiverordningen kunne derfor aldri vært dårligere timet.

Gjennom helsestasjonen er barn og unge i Norge i kontakt med helsesykepleiere fra de er små, og det er bygget en viktig relasjon og trygghet mellom tjenesten og de unge, for å blant annet fremme en god psykisk helseutvikling. I videregående opplæring har helserådgiver mange viktige oppgaver sammen med resten av medarbeiderne på skolen og i elevtjenesten. Blant annet helseopplysning, veiledning, støttesamtaler og oppfølging av elever etter behov, både individuelt og i grupper. Eller særskilt elevoppfølging innen varierte områder eksempelvis seksualitet, psykisk og fysisk helse, trivsel, rus og mye mer.

SV mener Innlandet ikke har råd til å kutte i elevtjenesten. Vi er krystallklare på at alle elever i videregående opplæring i Innlandet skal bli møtt av kompetente medarbeidere med et bredt spekter av kompetanse – også helserådgivere. Derfor vil vi ikke kutte helserådgiverordningen som har vært i Oppland. Vi vil gi alle elever i Innlandet samme tilbud og utvider ordningen til å gjelde hele fylket. For læreren skal få være lærer, og helserådgiveren skal få rom til å følge opp elever som trenger det – i hele Innlandet.

Anne Lise Fredlund, leder, Innlandet SV