Gå til sidens hovedinnhold

Skuf­fet over lo­ka­le rei­se­livs­ak­tø­rer: Nå må hyt­te­ei­er­ne be­ta­le mer for ski­løy­pe­ne

Øyer Tur­ski­løy­per er skuf­fet over at rei­se­livs­be­drif­ter som mar­keds­fø­rer ski­løy­pe­ne for å hen­te gjes­ter, ikke vil bi­dra til fi­nan­si­e­rin­gen av løy­pe­kjø­rin­gen. Nå må hyt­te­ei­er­ne be­ta­le mer. Sam­ti­dig blir de opp­ford­ret til å bru­ke for­bru­ker­mak­ten og hand­le av næ­rings­li­vet i byg­da som bi­drar.

For abonnenter