Skytestøy har skapt en årelang konflikt på Skreia – nå er det funnet en løsning

Det kranglete samlivet mellom skyttere på Skreia og beboere i nabolaget går mot en ende. Med kommunes hjelp er det nå pekt ut et område hvor all skytteraktivitet i Østre Toten kan samles på et nytt anlegg langt til skogs.