Slagbehandlingen skal samles på færre sykehus

Lillehammer blir slagsenter for Sykehuset Innlandet med faglig hovedansvar og ansvar for behandling av de mest kompliserte pasientene. Neste år kan det bli en ny runde for å samle dagens slagbehandling på færre sykehus.