Det er skrevet mange og gode innlegg som viser at vi er mange som er imot å slå sammen rettskretsene til tingrettene i Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal og Gjøvik, samt jordskifterettene i Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal. Slaget står sannsynligvis tirsdag 1. desember kl 13.00. Da skal komiteen på Stortinget behandle saken og vi venter spent på om regjeringa har lyttet eller om de har sikret et flertall om nedleggelse. Vil FrP vente med å flagge sitt standpunkt til debatten og endelig votering i Stortinget tirsdag 8. desember?

Skal flertallet bli sikra som en del av budsjettforhandlingene, så er det oppsiktsvekkende at dette foregår bak lukka dører, eller som de tre sorenskriverne i Møre og Romsdal skriver: « Det er i aller høgste grad interessant for offentligheita å få vite korleis regjeringspartia vektar den tredje statsmakt si framtidige organisering opp imot det dei elles forhandlar med FrP om!»

Fram til endelig vedtak i Stortinget 8. desember, er vi mange i hele landet som nekter å gi opp kampen. Både ansatte, advokater, ordførere og mange andre engasjerte har gitt klart og tydelig signal til regjeringa om å avblåse reformen og nedleggelse av tingretten som denne fører med seg.

Den beste måten å sikre en nær og tilgjengelig rettstat for framtida på, er å opprettholde og utvikle de lokale domstolene. Disse er noe av grunnen til at vi i dag ligger i verdenstoppen når det gjelder rettsikkerhet. Derfor er det viktig å beholde og utvikle en modell som skal gi gode tjenester nær folk i hele landet!

Kjersti Bjørnstad, fylkesleder Oppland Senterparti, Gjøvik