Nedleggingen av Nortura sitt anlegg på Otta har, forståelig nok, skapt sterke reaksjoner i Gudbrandsdalen. Nortura var selvfølgelig klar over risikoen når de foreslo å legge ned en viktig arbeidsplass i distriktet, men med en krevende økonomi i konsernet og overkapasitet på slaktekapasitet var de i en presset situasjon. Mange kjøttprodusenter i regionen har det sikkert ikke lett om dagen da lokale arbeidsplasser settes opp mot lojalitet til samvirkebedriften.

Svekkelse av samvirke kan på sikt vise seg å bli svært negativt, særlig for bønder i distriktene. Både TINE og Nortura har viktige roller som markedsregulator, dette sikrer at alle leverandører får levert, til samme pris, og det sikrer leveranse av varer til alle kunder. Dette uansett størrelse og geografisk plassering. Svekkelse av disse bedriftene kan på sikt medføre at denne likebehandlingen faller bort. Det blir fatalt for distriktslandbruket om de skal være avhengig av kontrakter med private aktører for å få levert sine slaktedyr. Det har politikerne i Skjåk, Sør-Fron og Ringebu forstått, og lagt stor vekt på, da de sa nei til å delta med kommunale fondsmidler til finansiering av det nye slakteriet.

Hallvard Grotli har i en kronikk i GD tatt til orde for at Nord-Gudbrandsdalen heller bør satse på å få etablert et utdanningssenter på høgskole/universitetsnivå heller enn å bruke ressurser på å bygge opp et nytt slakteri. Forslaget skapte forståelig nok betydelige reaksjoner. Vi mener Grotli har et meget fornuftig poeng. Er det noe distriktene trenger er det utdanningsinstitusjoner som fanger opp ungdommen som flytter ut og svært ofte aldri kommer tilbake. Det vil i tilfelle gi flere titalls kompetanse-arbeidsplasser.

Behovet for å sikre eksisterende arbeidsplasser og å legge til rette for utvikling av nye er i hele distrikts Norge stort, ikke minst i Nord-Gudbrandsdalen. Gudbrandsdal Slakteri ber om 50 millioner kommunale midler. Det er relevant å spørre om disse midlene heller kunne anvendes på bedre alternativer, som f.eks. å støtte et arbeid for å få etablert et utdanningssenter på Otta. I tillegg bør hverken politikere eller andre glemme at Nortura faktisk har startet opp en ny virksomhet på Otta.

Erik Isum, prosjektleder i TINE, tidligere meierisjef på Frya og Tretten
Gutorm Aarnes, tidligere meierisjef på Tretten