Slår alarm om ambulanseberedskapen - flere alvorlige hendelser siste tiden

Av
DEL

Leserinnlegg
Kommuneoverlege (KOL) Anders Brabrand i kommunene Nord- og Sør-Fron er bekymret over tilgang på ambulanse. Referer til at en person med hjertestans døde. Grunnen tilskrives at responstiden på ambulansetilgang var for lang. Det skal også ha vært flere alvorlige hendelser. Dette er oppslag i GD 16. januar 2020.

Hvilket ansvar har en kommune overfor sine innbyggere, i tillegg til dem som på et bestemt tidspunkt oppholder seg innenfor grensene til denne, når det gjelder tilgang på øyeblikkelig helsehjelp? De aller fleste leger som jobber innen kommunal helsetjeneste vet at det er spesielt to lover som regulerer ansvaret for øyeblikkelig hjelp (ØH).

Den ene er Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester (LOV-2019-06-21-45 med siste endringer som trådte i kraft 01-01-2020).

I § 3-5 under kommunens ansvar for ØH står det i første ledd: Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp etter første punktum gjeld undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at kommunen yter.

Andre ledd i §3-5 sier: Plikten til å yte hjelp etter første ledd inntrer ikke dersom kommunen vet at nødvendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide.

Den andre loven som regulerer ansvaret for ØH er Lov om helsepersonell (helsepersonell-loven). Siste endringer trådte i kraft 01.10.2019. I kapittel 2, krav til helsepersonells yrkesutøvelse, står det i § 7 som omhandler ØH, i første ledd: Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig.

I tredje ledd står: Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for helsehjelpen.

Hjertestans er en høyprioritert førstehjelpsoppgave der lege skal rykke ut med fullt hjertelunge redningsutstyr og der responstiden skal være ØYEBLIKKELIG. Om ambulansetjenesten er varslet, så skal likevel lege rykke ut. Ved hjertestans teller hvert sekund og ved en eventuell responstid på over 25 minutter er det også en tid som er for lang ved hjertestans.

Innen 25 minutter kan et godt øvet kommunalt legeteam (lege pluss hjelper) både ha undersøkt, startet hjertet igjen og stabilisert pasienten. En slik akutt førstehjelp hos en lege skal sitte like godt i hodet som å telle fra en til ti.

En slik beredskap bør alle kommuner ha, noe som KOL er ansvarlig for som for all annen akutt helsehjelp i kommunen. I tillegg til jevnlig kurs i hjertelunge redning, plikter enhver lege selv å sørge for å holde seg oppdatert innen yrket sitt og ikke minst innen akutt hjelp når en jobber ute i distriktet. At ambulansetjenesten skal ha ansvaret for akutt førstehjelp i kommunene er helt misforstått.

Her var vel også lege nærmere til å gi hjelp i tide. Jeg kan heller ikke tenke meg at ambulanse personalet hadde tatt på seg ansvaret for helsehjelpen som her uten tvil lå hos den kommunale helsetjenesten. Dessuten sier KOL i intervjuet i GD at:

«Da vi fikk meldingen om hjertestans var ikke Vinstra ambulansen tilgjengelig. Da tok det lengre tid før hjelpen kom, sier kommune overlegen».

Da regner jeg med at de også oppfylte en lovpålagt oppgave; det å rykke ut, eller?

For meg synes det å være slik at den akutte helsehjelp som kommunen plikter å yte ikke fungerer i disse to kommunene. Er dette grunnet mangelfull beredskap? Dette er KOL ansvarlig for å passe på at det fungerer. Å skylde på for lang responstid til ambulansetjenesten i et så alvorlig akutt tilfelle, er for meg en bortforklaring av ansvarsforhold. Var det også slik med de andre hendelsene?

Kjell Sveen, Øyer, dr. med, dr. odont

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags