Slik blir den oppgraderte rasteplassen langs E6

Med korona-midler blir rasteplassen ved Dovreskogen ny.