Gå til sidens hovedinnhold

Slik får vi mer jernbane for pengene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Bane NOR jobber med et klart mål; vi skal legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det betyr å bygge en jernbane som møter kundenes behov, med flere avganger og tog som kjører når de skal. Samtidig skal vi få så mye jernbane som mulig ut av hver eneste krone. Nå tenker vi nytt.

Som prosjektdirektør i Bane NOR er jeg ansvarlig for gjennomføringen av våre utbyggingsprosjekter på Dovrebanen, som er en del av InterCity-utbyggingen.

Jeg vet at mange langs Dovrebanen venter utålmodig på at InterCity-utbyggingen skal bli ferdig, og det forstår jeg godt. Dagens jernbane er ikke perfekt og dessverre opplever vi forsinkelser og innstillinger oftere enn vi skulle ønske. Det du selvsagt ønsker er en bedre jernbane, med flere avganger, lengre tog og høyere fart – og det er det jeg jobber for at du skal få.

Langs Dovrebanen er vi i ferd med å bygge sammenhengende dobbeltspor mellom Hamar og Oslo. Utbyggingen ved Eidsvoll er i full gang og i 2027 skal utbyggingen gjennom Stange etter planen være ferdig. Da vil det være mulig å kjøre to tog i timen på strekningen mellom Hamar og Oslo.

Vi planlegger også for utbedring ved Hamar stasjon og utbygging videre nordover mot Lillehammer. Planleggingen er ikke ferdig, men med stadig strengere krav om samfunnsøkonomisk nytte i store infrastrukturprosjekter vurderer vi nøye hvilke løsninger som velges. Det ikke er sikkert at det skal bygges dobbeltspor på hele strekningen frem til Lillehammer.

Vi i Bane NOR har klare føringer fra vår eier, Samferdselsdepartementet, om å være mer kostnadseffektive. Samtidig skal vi ha enda større fokus på effekten for sluttbrukeren – du som reiser med tog. Det er en bestilling vi ønsker velkommen.

Vi må være sikre påat løsningen vi velger gjør det mulig for flere å ta toget. Målet er at det skal gå flere tog mellom Lillehammer og Oslo, og vi skal finne ut hva som er nødvendig for å få det til.

Trenger vi dobbeltspor? Holder det med dobbeltspor kun på deler av strekningen? Har vi riktig antall plasser til togparkering? Dette er blant spørsmålene vi stiller når vi skal velge en løsning som åpner for flere avganger og flere reisende på jernbanen.

Det er heller ikke slik at bare Bane NOR kommer med nye smarte løsninger. På utbyggingen gjennom Stange kommune har vi invitert flere entreprenører til dialog, og gir dem mulighet til å komme med ideer og løsningsforslag. I tillegg gjør vi prosjektgjennomføringen mer kostnadseffektiv ved å slå sammen de to prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika. Dette kan gi økt lønnsomhet, og bedre tekniske løsninger, både for entreprenørene og for Bane NOR. Til syvende og sist vil dette gi mer jernbane for pengene og komme de reisende til gode.

For meg som prosjektdirektør er dette en svært spennende periode. Bane NOR har mange store og viktige prosjekter på trappene samtidig tenker vi nytt rundt hvordan vi bygger jernbane.

Bane NOR har kommet med innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 der vi skisserer hvordan vi kan gjennomføre utbyggingen av InterCity til en langt lavere pris. På Dovrebanen betyr det at vi kan fokusere på hvordan vi kan sette de reisendes behov i førersetet. Vi skal bygge dobbeltspor fra Oslo fram til Åkersvika og planlegger å forlenge dette videre inn til Hamar stasjon. Lenger nord mot fokuserer vi på å bygge de riktige dobbeltsporparsellene mellom Brumunddal og Moelv og mellom Moelv og Lillehammer, og vi skal bygge ekstra plasser til togparkering slik at vi til enhver tid har nok tog tilgjengelig.

Det som er viktig for oss er ikke hvor mange kilometer dobbeltspor vi bygger. Vi skal måles på hvor mye vi klarer å forbedre togtilbudet for deg, både når det gjelder antall tog i timen og kortere reisetid.

Per Vilnes, prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging