Lillehammer kommune har innført gratis barnehageplass og SFO fra og med tredje barn. Flere kommuner i Gudbrandsdalen bør følge etter.

Innlandet er det fylket med lavest fødselsoverskudd, altså er det flere folk som dør enn det blir født. Lillehammer er ikke den kommunen som ligger dårligst an. I inngangsporten til Gudbrandsdalen er det befolkningsvekst, men lenger nord tegner fødselsunderskuddet et dystrere bilde.

Kommunene i Gudbrandsdalen kjenner godt til framtidas utfordringer. De leter også etter måter å både håndtere og motvirke utfordringene som kommer.

Flere småbarnsfamilier er distriktskommuners drøm. De er helt avhengig av flere hender som både kan fylle alle de arbeidsoppgavene som venter, som kan skape noe nytt og forhåpentligvis fører det også til en, to eller tre nye innbyggere. Småbarnsfamilier som ønsker flere enn to barn er rene kinderegget.

Det koster å finansiere gratis barnehageplass og SFO, men skulle familier velge å flytte til en distriktskommune fordi den også tilbyr en slik ordning, kan det lønne seg i det lange løp. For alle er ikke penger det viktigste. Ordninger med 6-timers arbeidsdag kan også være et lokkemiddel.

Lillehammer har lykkes med å få mange søkere fra trebarnsforeldre. Arbeiderpartiet lokalt har også lykkes med å få forslaget med i Hurdalsplattformen.

Nå gjenstår det at flere kommuner finner rom i økonomien for å lokke til seg de attraktive småbarnsfamiliene. Koronapandemien har vist at det går an å endre folks preferanser for bosted. Nå må distriktskommuner gripe dette mulighetsrommet.