Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Nye Veier bygge ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

Nye Veier anbefaler tunnelkorridoren forbi Ringebu sentrum.

Det kan bli tre nye tunneler for ny E6 Øyer-Otta hvis Nye Veier får det som de vil.

Utbygging av det andre tunnelløpet i Øyertunnelen, ny tunnel gjennom Kleivberget og av valg av tunnelkorridoren forbi Ringebu sentrum er anbefalingen fra Nye Veier i planprogrammet for utbyggingen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Samme standard som Frya-Sjoa

Også tofeltsveg med utstrakt bruk av forbikjøringsfelt i begge retninger ligger til grunn i planprogrammet, som gjelder for Øyer-Frya og Sjoa-Otta.

– Nye Veier legger fram et planprogram som vil sikre en god E6 gjennom Gudbrandsdalen. Planprogrammet redegjør for hvordan reguleringsplanprosessen skal gjennomføres og er en slags «kokebok» for planprosessen, uttaler Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier anbefaler tofeltsveg med fysisk midtdeler og utstrakt bruk av forbikjøringsfelt i begge retninger, etter samme standard som på E6 Frya – Sjoa.

Opp til kommunene

Nå er det opp til kommunene å legge planprogrammet ut på høring og varsle oppstart av reguleringsplanene.

– Tett og godt samarbeid med kommunene og en bred medvirkningsprosess der alle parter får si sitt er en forutsetning for å få fram et godt veiprosjekt gjennom Gudbrandsdalen. Nå må kommunene bidra for å sikre at det som planlegges kan vedtas. Med vedtatte byggbare reguleringsplaner for hele strekningen og et stortingsgodkjent finansieringsopplegg kan E6-utbyggingen realiseres, sier Heieraas i meldingen.

Det nye tunnelløpet i Øyertunnelen utløses av sikkerhetskrav.

På Tretten beholdes dagens E6-kryss. Krysset ved Båtstø fjernes.

Mellom Tretten og Fåvang blir det tofeltsvei med forbikjøringsfelt med kryss på Krekke og Fåvang.

Gjennom Kleivberget planlegges det med en cirka 1,5 kilometer lang ettløps tunnel og forbi Ringebu foreslår vi i planprogrammet å bygge ny E6-tunnel på nord/øst-siden av sentrum med kryss like ved sentrum og ved eksisterende kryss på Frya.

På strekningen Sjoa – Otta/Solhjem er det mindre justeringer av tidligere planer, blant annet relatert til oppdaterte krav.