Gå til sidens hovedinnhold

Slike rekorder trenger vi

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Omsetning på 230 millioner kroner, og et årsresultat på nesten 14. 2019 var et godt år for Fåvang Sag AS. I året som snart ebber ut, ender omsetning på rekordhøye 270 millioner. Det har åpenbart vært noen gode år også for 38 ansatte, og for et lokalsamfunn med stor bevissthet rundt hva saga betyr. Og nye, omfattende investeringsplaner bærer bud om optimisme.

Sagbrukene var hjørnesteiner i mange lokalfunn i Gudbrandsdalen. Lokalt råstoff ble foredlet lokalt. De fleste av disse sagbrukene er borte, kjøp opp og lagt ned, eller avviklet på annen måte. Vi har sett de samme strukturendringene som på så mange områder. Vi sitter igjen med et par solide aktører, Fåvang Sag og Gausdal Bruvoll, som på hvert sitt vis har sørget for at Gudbrandsdalen ikke må sende hver eneste tømmerstokk med bil eller bane ut av distriktet.

Selvsagt er det interessant når daglig leder Rune Voldsrud snakker om hvor råstoffet kommer fra. Når hovedtyngden av tømmeret som kommer inn til saga på Fåvang er fra Lillehammer og Gudbrandsdalen, betyr det at når vogntogene forlater Fåvang med trelast, ligger det igjen penger i hele regionen.

God og riktig infrastruktur er avgjørende for investering og vekst

Bevisstheten rundt hva slike bedrifter betyr, reflekteres på ulike vis. Saga på Fåvang lå utsatt til for flom i Lågen, og atkomsten gjennom sentrum var vanskelig. Ny veg på toppen av en flomvoll løste to utfordringer for sagbruket, men også for lokalsamfunnet. Få år etter det store spleiselaget, er det ingen som setter spørsmålstegn ved om satsingen var riktig.

God og riktig infrastruktur er avgjørende for investering og vekst. Investeringsplaner til 40 millioner kroner i ny fyr og muligheter for å øke produksjonen med 35–40 prosent hadde neppe vært mulig uten veg og flomsikring. Fåvang Sag ruster seg for nye rekorder. Slike rekorder trenger dette distriktet!

De hadde tidenes omsetning i år – nå investerer de 40 nye millioner

Snart kjører 1.100 færre vogntog årlig på vegen i Gausdal – en gledens dag, sier næringslivstopp

Gausdal Bruvoll investerer 40 millioner – Det gir en kjempegevinst for oss, sier direktøren