Slutt for egne Aulestad- og Maihaugvenner?: Vil ha felles venneforening for seks museer

Fra neste år kan De Sandvigske Samlingers Venner være historie. Styret foreslår at det skal bli én venneforening for seks museer: Lillehammer Museums Venner.