Slutter som fjelloppsyn etter ni år

Tommy Sønsterud slutter som fjelloppsyn og daglig leder i Lesja fjellstyre. Han har hatt stillingen i nesten ni år.