Posisjonen i Lillehammer ønsker å legge kommunestyrene til dagtid. Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) sier at det er innspillene fra småbarnsforeldre som er årsaken til den foreslåtte endringen. Arbeiderpartiets gruppeleder Mads Furu sier at man har en plikt til å tilrettelegge slik at flest mulig kan ta del i demokratiet.

Jeg er selvsagt enig med Furu. Demokratiet er for alle, ellers er det ikke noe demokrati. Jeg lurer imidlertid på om ikke småbarnsforeldre allerede er ivaretatt. Jeg var selv kommunestyremedlem for Venstre da barna mine var små. Da kunne man få dekket reelle utgifter knyttet til barnevakt i forbindelse med møter. Det var totalt uproblematisk og til og med antibyråkratisk, og en veldig fin og grei ordning. Har man tatt vekk denne ordningen – eller bare glemt at den eksisterer?

Jeg har ingen sterke meninger om når kommunestyremøtene skal finne sted – det må politikerne selv finne ut av, men dersom barnepass fremdeles dekkes, bør småbarnsforeldrene være ivaretatt gjennom den. Trolig er ordningen også langt billigere enn de foreslåtte 500 000 kronene som er forespeilet for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med dagmøter.

En helt annen – og helt reell – sak derimot er det Aksel Hagen (SV) tar opp. Viktige avgjørelser tas sent på kvelden når folk er trøtte.

Sanna Sarromaa, Lillehammer